Tags

, ,

Niektóre osoby już od samego dzieciństwa mają tendencję do zachowywania się jak przywódca, dlatego też dla takich osób nie jest znane jest doświadczenie stresu. Stres niestety to nic przyjemnego.

Każdy z nas wie, co to jest stres, jednakże jego objawy mogą być całkowicie odmienne u każdego z nas. Jednym zasycha w gardle, innym trzęsą się ręce, jeszcze inni czują miękkość w kolanach. Dopada on niemalże każdego, dlatego też jest powodem do wielu nieudanych prób działań ludzi w biznesie i w sytuacjach życia prywatnego. Niektórzy ludzie potrafią walczyć ze stresem, jednak na zwycięstwo ze stresem wpływa wiele czynników, które nie każdy z nas może przezwyciężyć.

Wystąpienia publiczne mogą przyczynić się do walki właśnie ze stresem, ponieważ dla wielu są sytucją wyzwalającą najsilniejszą tremę. Od dawna wiadomo, że trening czyni mistrza, dlatego też im więcej mówimy publicznie, tym mniejszy stres czeka nas w przyszłości. Również szkolenia sprzedażowe uczą ludzi, jak radzić sobie ze stresem w sytuacjach biznesowych, choć w tym wypadku chodzi raczej o sytuacje “twarzą w twarz”. Stresu nie można całkowicie wyeliminować, jednakże można go znacznie zmniejszyć.

W tym celu osoba, która poddawana jest takiemu szkoleniu, powinna zacząć pracować nad wykształceniem odpowiedniego nastawienia, dzięki któremu może ona walczyć ze stresem. Najważniejsze aspekty takiego nastawienia to motywacja oraz asertywność. Szkolenia handlowe nie będą miały dużej wartości, jeśli ich uczestnik samodzielnie nie wypracuje wyżej wymienionych cech. Są one ważne zarówno dla spotkań z klientami, jak i wystąpień publicznych (gdzie często trzeba również zmotywować słuchaczy)

Pewnie wielu z Was zapyta, jak wyeliminować stres podczas przemówień publicznych i spotkań z klientami? Odpowiem tak – każdy człowiek posiada unikalne pozytywne cechy i powinien skupić się na tym, by je jak najsilniej wykorzystać podczas takich sytuacji. To powoduje odwrócenie od słabości, które wywołują stres i dzięki temu sama trema również się zmniejsza.