Tags

,

Asertywność to umiejętność, którą powinien posiadać każdy dobry manager. Jest ona niezbędna do normalnego funkcjonowania w tych segmentach rynku, które wymagają od kierowników szczególnej samokontroli. 

Idealni kierownicy nie istnieją, jednakże warto dążyć do tego, aby posiadać przynajmniej większość cech, które powinien posiadać wzorcowy menager. Świadomość swoich umiejętności to dodatkowy atut, szczególnie na kierowniczym stanowisku. Człowiek, który planuje zarządzać ludźmi, który nie zna swoich prawdziwych wartości, nie powinien w ogóle przyjmować propozycji pracy na takim stanowisku. Wymaga ono bowiem bycia liderem dla innych.

Samoświadomość jest ważnym czynnikiem do rozwijania siebie oraz motywowania innych. Asertywność menadżera przejawia się przede wszystkim jako poczucie pewności siebie i przekonanie o własnej wartości, nawet w przypadku nacisku zewnętrznych czynników na naszą opinię. Skąd biorą się takie umiejętności. Osoba, która zachowuje się asertywnie, przede wszystkim potrafić panować nad wyrażanymi emocjami, a także nad tym, aby nie ulec pokusom. Charakteryzuej się ona więc wysokim stopniem wewnątrzsterowności.

Każdy menadżer musi posiadać cechy, które są wyjątkowe i dzięki którym potrafi zarządzać ludźmi. Kierować innymi może tylko ten, kto posiadł sztukę kierowania sobą, rozumie zależność pomiędzy poszczególnymi częściami procesu społecznego, którym kieruje i rozumie głęboką współzależność świata, jako całości. Jak więc widzisz, asertywność jest umiejętnością umiejscowioną w szerszym kontekście rozwoju osobistego każdej jednostki – związaną z innymi jej unikalnymi cechami i umiejętnościami.

 

 

 

Advertisements