Tags

,

Wystąpienia publiczne odgrywają istotną rolę w zyciu każdej firmy – szczególnie ważne są na wyższych szczeblach korporacyjnej hierarchii. To właśnie zarząd i managerowie musza je opanować, by dobrze ukierunkować swe wpływy na pracowników stojących niżej w hierarchii.

stresKażdy menadżer to osoba, która przede wszystkim powinna prezentować podwładnym kierunek zmian i wartości firmy, dlatego też obowiązkowo musi być po prostu dobry w przemówieniach publicznych. Niektóre umiejętności są nie tylko potrzebne w naszej pracy, ale i także podczas życia codziennego, dlatego też umiejętność jasnego przekazywania informacji powinniśmy nabyć już na samym starcie szkolenia w zakresie handlowania produktami.

Relacje zawodowe są bardzo ważne, dlatego też wprowadzenie do nich wszystkich umiejętności, których nauczyliśmy się podczas wystąpień publicznych, na pewno zaowocuje też poprawą jakości tych codziennych relacji.

W dawnych czasach wiadomo już było, że dobra retoryka jest właściwością, która cechuje każdego, kto decyduje się przemawiać publicznie. Dziś niestety nie zawsze jest to jasne. Wiele osób na wysokich stanowiskach w róznych dużych organizacjach tylko się ośmiesza, kiedy mają powiedzieć coś publicznie, lub przed kamerą. Przykładem możej być przed-świąteczne wystąpienie pewnego prezesa pewnej organizacji związanej z piłką nożną. Takie wpadki tylko pogarszają wizerunek organizacji lub firmy – dają więc odwrotny skutek niż zakłądany.

Pewnie nie jednemu z nas trafiło się przemawiać dla większej grupy ludzi. Jak wiadomo, wiąże się to z ogromnym stresem a także z nieśmiałością. Czy manager potrafi zapanować nad stresem w takim stopniu, że bez problemu potrafi wyrazić swój przedaz podczas wystąpienia publicznego? Jesli tak, to może znacząco pomóc mu w dalszej ścieżce kariery. Jeśli zaś nie, to może zablokowac dalszy awans.

Co więc zrobić, by wystąpienia publiczbe były bardziej udane? Przed przystąpieniem do prezentacji warto ułożyć sobie w głowie lub na kartce scenariusz całego wystąpienia. Warto jednak skonstruować go w taki sposób, aby wziąć pod uwagę ewentualne cechy swoich słuchaczy. Każde przemówienie powinno mieć oczywiście charakter perswazyjny, dzięki czemu staje się bardziej skuteczne i lepiej odbierane przez docelową grupę odbiorców.

Advertisements